Səmİmİ düşünmək

tarixi yalan daş dövrü

Şübhəsiz, bütün bunlar bir insanın həyatında olan ən böyük xüsusiyyətlərdən biridir. Bundan əlavə, bunlar qəti olaraq bir fəlsəfə, yaxud da bir düşüncə tərzi deyil, rədd edilməsi mümkün olmayan elmi nəticələrdir. Zaman anlayışının əsl mahiyyətini, sonsuzluq anlayışı ilə əlaqədar bu həqiqətləri əksər insanlar ilk dəfə eşidə bilər.

Vacib olan budur ki, Allah Quranda yalnız “Allah`a üz tutan” (Qaf surəsi, 8) insanların ibrət ala biləcəyini xəbər verir. Yəni səmimi qəlblə Allah`dan kömək istəyən, Onun sonsuz qüdrətini təqdir etməyə çalışan, Rəbbimizin böyüklüyünü qavramaq üçün səy göstərən insanlar burada izah edilən həqiqətlərdən də ibrət alacaq və bu həqiqətləri qavramağa başlayacaqdır.

Bir insan həyatı boyunca materialist təlqinlərin təsiri altında qalmış ola bilər. Bu təlqinlər səbəbi ilə həqiqətləri səmimi olaraq düşünmə fürsəti tapmamış ola bilər. Lakin bu vəziyyət onu bütün həyatına səhvlər içərisində davam etməsinə vadar edə bilməz. Edilməli olan, doğrunu görən bir insanın vicdanının və ağlının səsinə qulaq asaraq səhvin üzərində inadla durmamağıdır. Hər insan Qurani-kərimdə qeyd edildiyi kimi, vicdanı ilə doğrunu gördüyü halda, bundan qaçan bir insan olmaqdan çəkinməlidir:

Buna qəti inandıqları halda, haqsızcasına və təşəxxüslə onları inkar etdilər. Gör fəsad törədənlərin aqibəti necə oldu! (Nəml surəsi, 14)

Doğrunu görən və təsdiq edənlər isə Allah`ın izni ilə həm dünyada, həm də axirətdə qurtuluşa qovuşanlar olacaq:

Haqqı gətirən və onu təsdiq edənlər isə əsl müttəqilərdir. (Zumər surəsi, 33)

DİGƏR MƏQALƏLƏR