HAQQ DİN TARİXİN İLK GÜNÜNDƏN BƏRİ VAR İDİ

tarixi yalan daş dövrü

Tarixin və cəmiyyətin təkamülə uğraması hiyləsini irəli sürənlərin bir başqa yanlışlığı da cəmiyyətlərin ən vacib dəyəri olan dinin də təkamülə uğraması iddiasıdır. Bu iddia 19-cu əsrdə irəli sürülmüş, materialist və ateistlər tərəfindən coşqunluqla müdafiə edilmiş, lakin bu iddianı dəstəkləyən heç bir arxeoloji dəlil əldə edilmədiyi üçün bir spekulyasiya olaraq qalmışdır.

İnsanlığın daha qədim dövrlərdə guya ibtidai, yəni çoxtanrılı və qəbiləyə məxsus dinlərə inandığı, tək Allah`a inanma və əsası bütün insanlara xitab etmək olan haqq dinin -belə ki, bu din ilk insan olan hz. Adəmdən başlayaraq Rəbbimizin bəşəriyyətə vəhy etdiyi haqq dindir- sonradan ortaya çıxdığı iddiasının heç bir əsası yoxdur. Lakin bəzi təkamülçülər bu iddianı həqiqət kimi göstərməyə çalışır, bu hərəkətləri ilə böyük səhvə yol verirlər. Darvinin bioloji təkamül nəzəriyyəsinin yalan olduğu kimi, ondan ilhamlanaraq inkişaf etdirilən dinlərin təkamülü nəzəriyyəsi də bir hiylədir.

DİGƏR MƏQALƏLƏR